Työsuojelu

Työsuojelun yhteistoiminta yksityisellä sektorilla

Pardian jäseniä, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla, koskee Työturvallisuuslaki ja Laki työsuojelun valvonnasta ja yhteistoiminnasta. Omia työsuojelun yhteistoimintasopimuksia on esimerkiksi yliopistoissa ja joissakin yrityksissä. Työehtosopimuksissa on kirjauksia työsuojelusta ja työhyvinvoinnista.

Työsuojelu on sekä työnantajan että työntekijän yhteinen asia. On helppoa löytää yhteisiä kehittämiskohteita, sillä kyseessä on molempien osapuolten edut. Yhteinen tavoite on terveellinen ja turvallinen työyhteisö.

Työsuojelulainsäädännön perusteella yksityisillä työnantajilla on velvoite työsuojelun yhteistoimintaan. Päävastuu työsuojelusta on työnantajalla, mutta jokaisella työntekijällä on vastuu noudattaa määräyksiä ja suojautumisohjeita. Työntekijöillä on myös aloiteoikeus.
 

Päivitetty: 15.5.2013/she