Yliopistot

Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajien kanssa. Yliopistojen työehtosopimus on täysin itsenäinen sopimus, jossa säännellään kattavasti kaikki yliopistojen työsuhteissa noudatettavat työsuhteen ehdot. Kaikkiaan sopimus koskee noin 31 000 yliopistoissa työskentelevää työntekijää. Pardialaisia näistä on noin 4 500.

Yliopistojen työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Pardian lisäksi julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL.

Sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020.

Pardian neuvottelijoina yliopistoneuvotteluiden pääryhmässä ovat lakimies Ira Kyntäjä sekä Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.

PDF-tiedostosovintoehdotus-yliopistot 2018-2020.pdf (550 kB)
Yliopistojen työehtosopimus 2018-2020
PDF-tiedostoYliopistojen_yleinen_TES24042018 (002).pdf (439 kB)
PDF-tiedostoKIPA-tes tarkistettu tekstiasu12032018 (002).pdf (281 kB)
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelyhtiö_TES
PDF-tiedostoKIPA Allekirjoituspöytäkirja 20032018.pdf (49 kB)
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelyhtiö_allekirjoituspoytakirja
PDF-tiedostoYliopistojen_palkkausjarjestelmä_2018.pdf (136 kB)
Päivitetty: 10.5.2017/rni