PALTAn EPA-alat

PALTAn kanssa Pardia neuvottelee EPA-alojen (entisen Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY:n) sopimukset. Näihin kuuluvat mm. osapuolten välinen yleinen sopimus sekä sopimukset koskien tarkastusalaa, korjaamoalaa, testaus- ja laboratorioalaa sekä infra-alaa. Näiden lisäksi sopimusaloihin kuuluu itsenäinen Airpro Oy:tä koskeva työehtosopimus. Sopimukset ovat niin sanottuja keskustason sopimuksia, joilla määritellään palkankorotuksen taso, -muodot, sopimuskauden pituus sekä keskeiset työsuhteen ehdot.

Pardian neuvottelijoina EPAn sopimuksissa toimii vastaava lakimies Ari Komulainen. Sopimuksissa muut sopijapuolet ovat Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Kyseisten sopimusten piirissä on noin 9 000 työntekijää, joista Pardian jäseniä on noin 3000.
 
EPAn sopimuksissa erityispiirteenä ovat niiden antamat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Kaikista työehtosopimuksen määräyksistä on mahdollista poiketa yritystasolla tehtävillä paikallisilla työehtosopimuksilla. Tällainen sopimus voidaan tehdä yrityksen ja yrityksessä toimivan ammattiliiton välillä.
 
Pardian osalta nämä sopimukset ovat joko Pardian nimissä tai jonkin Pardian jäsenjärjestön tai näiden jäsenyhdistysten nimissä. Myös neuvottelukulttuuri vaihtelee yrityksittäin. Joka tapauksessa neuvotteluissa ovat aina edustettuina yritystason järjestöt, ja niitä edustaa joko luottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja tai tehtävään erikseen valittu henkilö. Lisäksi neuvotteluihin osallistuvat Pardiasta Ira Kyntäjä, Ari Komulainen tai asiamiehistä Pentti Ekola. Osassa yrityksistä Pardiasta on neuvottelija aina paikalla, toisissa taloissa tarvittaessa.
 
Sopimuskausi päättyuy 31.1.2021.
Päivitetty: 23.2.2018 HSn