Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Pardian yksityisten alojen neuvotteluympäristö

Pardian yksityisen sektorin neuvottelutoiminta koostuu yksitoista pääsopimusalan lisäksi paristakymmenestä yrityskohtaisesta sopimuksesta. Yhteensä solmittavia työehtosopimuksia on tällä hetkellä 30. Nykyisellään noin 13 000 Pardian jäsentä työskentelee yksityisellä sektorilla.

Yksityisen sektorin neuvottelut käydään pääsopimusaloilla lähinnä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenjärjestöjen kanssa. Näistä Pardian osalta useimmat neuvottelut käydään Palvelualojen työnantaja PALTAn kanssa, jossa Pardialla on yhteensä seitsemän pääsopimusalaa. Neuvotteluja käydään myös Sivistystyönantajien ja Sosiaalialan työnantajien  kanssa.

Päivitetty: 18.5.2017/rni