Muutosturva

Yleinen muutosturva

Irtisanomistilanteiden muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Muutosturvalla tarkoitetaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston), työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä toteutettavaa toimintamallia, jonka avulla pyritään edistämään irtisanotun, lomautetun tai määräaikaisessa työsuhteessa olevan työttömäksi jäävän työntekijän mahdollisimman nopeaa uudelleen työllistymistä ja joka muodostuu työllistymissuunnitelmassa sovituista tämän lain mukaisista palveluista ja mahdollisista muista ammatillisia valmiuksia kehittävistä palveluista

Muutosturvan toimintamalli koskee siis myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia työttömäksi jääviä henkilöitä ja  lomautettuja työntekijöitä.

Muutosturvan piiriin kuuluvalle henkilölle laaditaan työ- ja elinkeinotoimistossa työllistymissuunnitelma. Siinä voidaan sopia työllistymistä edistävistä palveluista, joita ovat esimerkiksi työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu, kuntouttavaa työtoiminta, työvoimakoulutus ja omaehtoinen opiskelu.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus saada korotettua ansiopäivärahaa.

Muutosturvaan kuuluvan työllistymissuunnitelman laatiminen edellyttää aina rekisteröitymistä paikalliseen TE-toimistoon. Muutosturvan hakeminen on vapaaehtoista.
 

Ammatillinen kuntoutus

Jos työntekijän terveydentila on heikentynyt siten, että hänellä on työkyvyttömyyden uhka, voi hänellä olla oikeus saada työeläkelakien mukaista ammatillista kuntoutusta, joka voi olla esimerkiksi työkokeilu tai koulutus uuteen ammattiin.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta Kevan sivuilta tai Työeläkevakuuttajat TELA:n sivuilta.

Tutustu TE-toimistojen esitteeseen muutosturvasta

Päivitetty: 30.12.2015 ppi