Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriöTapio Rissanen
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaTapio Rissanen
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (Somla)Tapio Rissanen
SäteilyturvakeskusTapio Rissanen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)Tapio Rissanen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)Tapio Rissanen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Tapio Rissanen
THL:n vankiterveydenhuollon yksikkö *)Mikko Äikäs
Valtion koulukoditTapio Rissanen
Valtion mielisairaalatMikko Äikäs

*) Vankien terveydenhuollon järjestäminen siirtyi 1.1.2016 alkaen Oikeusministeriön alaiselta Rikosseuraamuslaitokselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen perustetulle Vankiterveydenhuollon yksikölle

Mikäli taulukosta puuttuu vastuuasiamiehen nimi, niin ota yhteyttä Pardian edunvalvontaosastolle, neuvottelujohtaja Harri Sirén.

Päivitetty: 6.9.2016 HSn