Työsuojelu

Työsuojelun yhteistoiminta valtiosektorilla

Valtion työpaikoilla noudatetaan työsuojelulainsäädännön lisäksi Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimusta sekä virastokohtaisia sopimuksia. Työsuojelutoimikunnissa tai muissa yhteistoimintaelimissä käsitellään työsuojelun ja työhyvinvoinnin asioita.

Valtion työsuojelu- ja työhyvinvointihankkeisiin on varattu rahoitus, jota vuoden 2012 alusta lähtien jaetaan hakemuksesta Valtiokonttorista. Valtion työelämäneuvottelukunta, jossa on pääsopijajärjestöjen ja valtion työsuojeluhenkilöstön edustus, linjaa hankerahoitusta ja seuraa valtion työsuojelutoiminnan ja työhyvinvoinnin tilaa.

Valtion virka- ja työehtosopimuksissa asetetaan usein sopimuskaudelle työryhmä valmistelemaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin asioita. Pardian asiantuntijat työskentelevät tässä työryhmässä ja lisäksi he toimivat STTK:n työelämäasioiden valmisteluryhmässä, eri hankeryhmissä ja muissa työelämätyöryhmissä.

Vaikuttamistyötä varten tarvitaan tietoja työpaikkojen henkilöstön edustajilta ja jäsenjärjestöiltä. Tietoja kartoitetaan kyselyillä ja käyttämällä asiantuntijaelimenä Pardian TYKE-ryhmää. Pardia vaikuttaa myös valtion sektorin työsuojelukoulutukseen.
 

Päivitetty: 15.5.2013/she