Työaika

Valtiolla on kolme työaikamuotoa, joista on sovittu valtion virka- ja työehtosopimuksessa työajoista. Virastoissa voi olla muitakin toiminnan erityispiirteisiin suunniteltuja työaikajärjestelyjä. Valtion henkilöstöön sovelletaan yleensä myös työaikalakia.

Virastotyö

Ministeriöissä sekä virastojen asiantuntija- ja hallintotehtävissä työaikamuotona on virastotyö, jossa säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työaika on useimmiten sijoitettu viraston aukioloaikaa vastaavasti eli maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15. Laajasti käytössä olevat liukuvan työajan järjestelmät lisäävät joustoa, kun henkilöstö voi päättää itse muun muassa työpäivän alkamisesta ja päättymisestä tietyissä rajoissa. 

Viikkotyö

Virastojen muissa ammattitehtävissä noudatetaan viikkotyötä, jossa vuorokautinen säännöllinen työaika vaihtelee 6 tunnin 15 minuutin ja 8 tunnin välillä siten, että viikon säännölliseksi työajaksi muodostuu 38 tuntia 15 minuuttia.

Jaksotyö

Jaksotyötä tehdään ympärivuorokautista työskentelyä kaikkina viikonpäivinä edellyttävissä tehtävissä esimerkiksi poliisitoimessa. Jaksotyön säännölliseksi työajaksi on sovittu 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon jaksolla. Vuorokautinen ja viikoittainen työaika sekä sen sijoittuminen määritellään työpaikan työvuoroluetteloissa.

Työaikapankki

Kaikissa työaikamuodoissa voidaan käyttää työaikapankkijärjestelmää, jossa työtunteja tai ajaksi muutettuja korvauksia kerätään annettavaksi myöhemmin vastaavana vapaa-aikana. Työaikapankin käyttöönotosta ja yksityiskodista sovitaan paikallisesti virastoissa valtion työaikasopimuksen määräysten puitteissa.

Etätyö

Työt voidaan järjestää tehtäviksi myös etätyönä, mikäli se sopii toiminnan luonteeseen ja tehtäviin.
Päivitetty: 28.12.2018/rni