Palkka ja valtion palkkausjärjestelmä (vpj)

Valtion palkkausjärjestelmä (vpj)

Valtion palkkausjärjestelmissä (vpj) kuukausipalkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaisesti.Palkkausjärjestelmät ovat virastokohtaisia, ja ne perustuvat sopimusalakohtaisiin virka- ja työehtosopimuksiin.

Tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvä palkanosa on porrastettu virastokohtaisesti noin 1020 vaativuustason mukaisesti. Työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvä henkilökohtainen palkanosa on kunkin viraston järjestelmän mukaisesti yleisimmin enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja on porrastettu noin 5–15 suoritustason mukaisesti.

Tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia varten on olemassa virastokohtaiset arviointijärjestelmät.

Erilliset, vuosittain määräytyvät ja maksettavat tulospalkkiot ovat käytössä osassa valtionhallintoa.

Palkkaustaulukoita ei julkaista Pardian kotisivuilla. Sovellettavat palkkaustaulukot ovat saatavissa virastoista, kertoo Valtion työmarkkinalaitos omilla kotisivuillaan

 

 

Päivitetty: 14.12.2015 HSn