Ikäohjelma - työkaarimalli

Työpaikan ikäohjelma eli työkaarimalli perustuu raami- ja työurasopimuksiin ja sen on laatinut työelämäryhmän asettama asiantuntijatyöryhmä.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työelämäryhmä hyväksyi mallin 31.5.2013. Malli tarjoaa laajan tietopohjan ikäohjelman laatimiseksi ja se on työpaikkojen vapaasti hyödynnettävissä.

Tutustu Työkaarimalliin tarkemmin Työturvallisuuskeskuksen Sykettä työhön -verkkosivuilla.