Neuvottelu- ja sopimustoiminta

 

Neuvottelu- ja sopimustoiminta valtiolla

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli oma järjestösi Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA). Sopimuksia ovat keskustason sopimukset ja tarkentavat virastokohtaiset sopimukset.
 
Keskustason sopimuksia ovat valtion yleinen virka- ja työehtosopimus (ves), työaikasopimus, vuosilomasopimus,  sopimus matkakustannusten korvaamisesta sekä muut sopimukset, jotka sisältyvät valtion virka- ja työehtosopimukseen.
 
Virastokohtaisia sopimuksia ovat hallinnonala- tai virastokohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimukset. Näissä sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin esim. virastoissa noudatettavista palkkausjärjestelmistä, luottamusmiehistä ja heidän palkkioistaan sekä henkilöstön asemasta.
 
Virastokohtaisia sopimuksia neuvoteltaessa henkilöstön edustajana on joko pääluottamusmies, luottamusmies, pardilainen luottamusmies tai Pardian asiamies.
 
Pardian edunvalvonta vastaa valtion keskustason neuvottelutoiminnasta sekä koordinoi ja tukee virastotason neuvottelu- ja sopimustoimintaa.

Sopimus- ja neuvottelutoiminta eri hallinnonaloilla

Hallinnonalojen neuvottelijoina ovat joko kyseisen hallinnonalan ministeriö tai useimmissa tapauksissa alainen virasto itsenäisesti.
 
Pardian edunvalvontaosasto tukee Pardia jäsenjärjestöjen edustajia virastojen sopimusneuvotteluissa ja tulkitsee sopimuksia.
 
Päivitetty: 10.2.2018/rni