Muutosturva

Valtioneuvoston periaatepäätös ja valtion virkamieslaki vahvistavat yhteiset toimintatavat valtionhallinnon organisaatioiden muutostilanteisiin ja henkilöstön aseman turvaamiseen. 

Periaatepäätöksen mukaan tavoitteena on, että muutoksen kohteena oleva henkilöstö sijoittuu mahdollisimman hyvin sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat vaativuudeltaan, työn luonteeltaan ja palkkaukseltaan henkilön aikaisempia tehtäviä.

Muutosta valmistelemaan on nimettävä johtaja. Ministeriöllä on henkilöstön sijoittamisvastuu omalla hallinnonalallaan.

Asteittainen toimintatapa

Ensisijainen tavoite on, että henkilöstö siirtyy tehtävien mukana uuteen organisaatioon, jos siellä on tarjolla tehtäviä.

Jos henkilö ei siirry, hänelle pyritään löytämään samanlaisia tai vastaavia tehtäviä nykyisessä toimintayksikössä. Jos niitä ei ole tarjottavissa, henkilöstölle annetaan tarvittavat välineet ja opastus uuden työpaikan etsimiseen valtionhallinnon muusta toimintayksiköstä samalla työssäkäyntialueella. Työnantaja tukee uuden työpaikan saamista tukitoimin.

Liikkeenluovutustilanteissa henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä olemassa olevaan tai perustettavaan yhtiöön taikka muuhun julkisoikeudelliseen yksikköön.

Kun valtiolle rekrytoidaan uutta henkilöstöä, pitää ensin selvittää, onko valtionhallinnossa muutosten vuoksi vapautuvaa henkilöstöä, jotka voivat hakea virkajärjestelyn avulla valtiolla avautuvia virkoja.

Tukitoimet

Valtio tukee henkilöstön aktiivisuutta uuden työpaikan löytämisessä. Toimintayksikkö vastaa tukitoimenpiteistä ja henkilöstökoordinaattori on apuna uuden työn etsimisessä.

Käytettävissä olevia tukitoimenpiteitä ovat muun muassa

Lue myös valtiotyönantajan muutostuista valtiokonttorin sivuilta.
 

Ammatillinen kuntoutus

Jos virkamiehellä tai työntekijällä on terveydentilan heikentymisen vuoksi työkyvyttömyyden uhka, voi hänellä olla oikeus työeläkelakien mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen (työkokeilu tai uudelleen koulutus).

Tutustu tarkemmin ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiin tästä tai Kevan sivuilta.

Päivitetty: 30.12.2015 ppi