Korvausvaatimus

Mikäli virkamies katsoo tulleensa nimitetyksi määräaikaisen virkasuhteeseen ilman laissa säädettyä perustetta tai määräaikaisuutta on pätkitty perusteetta, hänellä on oikeus esittää korvausvaatimus hallinto-oikeudelle.

Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Korvausvaatimusta ei voi esittää virkasuhteen voimassaoloaikana.

Tutustu hallinto-oikeudelle laadittavan korvausvaatimuksen ohjeeseen ja malliin. Saat apua korvausvaatimuksen laatimisessa ja ja määräaikaisuuksien laillisuuden arvioinnissa omalta luotamusmieheltäsi ja Pardian lakimiehiltä.
 

Materiaali sisältää:

  • Ohjeen korvausvaatimuksen laatimiseksi ja tietoa määräaikaisen virkasuhteiden käytön perusteista
     
  • Korvausvaatimusmallin
     
  • Mallin vastaselitykseksi työnantajan asiassa antamaan lausuntoon

Lisätietoja:
Ari Komulainen
vastaava lakimies
ari.komulainen(at)pardia.fi
gsm 040 546 0858
 

Päivitetty: 3.10.2016/rni