Henkilöstön edustajat työpaikalla

Luottamusmies on lähelläsi

 
Työpaikalla ammattiliittoon kuuluvaa työntekijää edustaa hänen oma luottamusmiehensä. Työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen. Hän neuvottelee vain edustamiensa työntekijöiden puolesta työnantajan kanssa työsuhteen eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan kehittämisestä.  Hänen tehtävään on toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajien ja työntekijöiden välillä.
 
 • Ota aina ensin yhteyttä ongelmatilanteissa omaan luottamusmieheesi. Myös työnantajan kanssa neuvoteltaessa on hyvä, että luottamusmies on läsnä.
   
 • Jos oma luottamusmiehesi ei osaa ongelmaa ratkaista, luottamusmies ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen.
   
 • Jos pääluottamusmies ei osaa ratkaista asiaa, hän ottaa yhteyttä toimiston asiamiehiin tai lakimiehiin, joilta hän saa myös muuten tukea ja neuvoja.

Luottamusmiehen koulutus- ja ajankäyttöoikeuksista sekä tietojen saannista sekä ansionmenetyksen korvaamisesta on sovittu virka- ja työehtosopimuksissa. Luottamusmiestoiminnasta sovitaan tarkemmin virastojen tarkentavissa virkaehtosopimuksissa tai viraston työehtosopimuksessa.

Pardian valtion virastojen vastuuasiamiehet

Henkilöstön edustajat työpaikalla

 • pääluottamusmies
 • alue/piiriluottamusmies
 • luottamusmies
 • yt-valtuutettu
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työsuojelutoimikunnan jäsen
 • yt-edustaja