Valtio

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian jäsenistöstä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. 

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Pardia neuvottelee Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Tarkentavat virka- ja työehtosopimukset ovat hallinnonala- tai virastokohtaisia. Näissä sopimuksissa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista esim. palkkausjärjestelmät, luottamusmiespalkkiot, suojavaatesopimukset yms.

Työpaikalla jäsenen asioita hoitaa luottamusmies.

Uutisia

Pardian ja Pron työryhmien työskentely etenee vauhdilla

25.9.2018

Palkansaajajärjestö Pardia ja Ammattiliitto Pro allekirjoittivat kesäkuussa aiesopimuksen tavoitteena liittojen yhdistyminen. Valmisteluja on jatkettu useissa työryhmissä elokuusta lähtien.

Islannista tullut palkkatasa-arvon edelläkävijämaa

25.9.2018

Islannin sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava ministeri Ásmundur Einar Daðason delegaatioineen vierailee tänään Suomessa. Aamupäivällä järjestetyssä tilaisuudessa käytiin läpi Islannissa tehtyjä ratkaisuja palkkatasa-arvon edistämiseksi.

Pardian yhdistyspuheenjohtajat perehtyvät Pron toimintaan ja yhdessä toimimiseen

22.9.2018

Viikonlopun aikana 120 pardialaista yhdistyspuheenjohtajaa syventyy Pardia-Pro yhdistymishankkeen ajankohtaisiin asioihin. Yhdistykset valmistautuvat omaan päätöksentekoonsa syksyn aikana.

YHL: Irtisanomissuojaa ei saa heikentää

21.9.2018

Pardiaan kuuluva Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL vastustaa jyrkästi hallituksen kaavailemia heikennyksiä irtisanomissuojaan. YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen pitää lakiesitystä eriarvoistavana eikä usko sen työllistäviin vaikutuksiin. Yliopistoissa lakiesitys koskisi yliopistojen omistuksessa olevia pieniä yrityksiä.

Tutkija: Joka kymmenennellä pahoja uniongelmia

18.9.2018

Työterveyslaitoksen erikoispsykologin Heli Järnefeltin mukaan suomalaisilla työikäisillä on aika paljon univaikeuksia, vaikka suurin osa nukkuu hyvin.