Valtio

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian jäsenistöstä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. 

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Pardia neuvottelee Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Tarkentavat virka- ja työehtosopimukset ovat hallinnonala- tai virastokohtaisia. Näissä sopimuksissa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista esim. palkkausjärjestelmät, luottamusmiespalkkiot, suojavaatesopimukset yms.

Työpaikalla jäsenen asioita hoitaa luottamusmies.

Uutisia

Keskusjärjestöt vaativat yhdessä perhevapaauudistuksen pikaista aloittamista

18.8.2017

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt (EK, SAK, Akava ja STTK) yhdessä esittävät, että maan hallitus käynnistää elokuun lopun budjettiriihessä valmistelun perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi. Valmistelu on toteutettava kolmikantaisesti yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

VTR avasi syyskauden

16.8.2017

Pardian valtion sopimusalojen toimintaryhmä VTR avasi syyskauden 16. päivänä elokuuta keskustelemalla valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta, tulevan neuvottelukierroksen tavoitevalmistelusta ja ajankohtaisista hankkeista.

Onnistuminen Filippiineillä: julkisen alan työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa

16.8.2017

PSI, sen jäsenliitot ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK toteuttivat julkisen alan järjestäytymisen ja sopimusoikeuksien ratifiointihankkeen Filippiineillä vuodesta 2013 alkaen. Suomalaisina yhteistyökumppaneina olivat Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Suomalainen tasa-arvo paineen alla

16.8.2017

Suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuutta kiitellään, mutta kun pintaa vähän raaputtaa, tasa-arvo ei olekaan enää itsestäänselvyys, sanoo professori Johanna Kantola.

TELA: Alueelliset työeläkekoulut syksyllä 2017

14.8.2017

Teemana on tänä vuonna työeläkejärjestelmän perusperiaatteet ja eläkeuudistuksen keskeiset asiat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.