Valtio

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian jäsenistöstä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. 

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Pardia neuvottelee Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Tarkentavat virka- ja työehtosopimukset ovat hallinnonala- tai virastokohtaisia. Näissä sopimuksissa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista esim. palkkausjärjestelmät, luottamusmiespalkkiot, suojavaatesopimukset yms.

Työpaikalla jäsenen asioita hoitaa luottamusmies.

Uutisia

Pardia ja Pro yhdistyvät - yksityisen sektorin liitto laajenee valtion suuntaan

14.11.2018

Valtion palkansaajia edustava Pardia fuusioidaan Ammattiliitto Pron kanssa. Loppukuusta lakkautettavan Pardian jäsenyhdistykset hyväksytään uuteen järjestöön Pron hallituksessa torstaina 15. marraskuuta.

STTK laski hiilijalanjälkensä ja haastaa muut järjestöt mukaan hankkeeseen

14.11.2018

STTK on yhtenä ensimmäisistä järjestöistä maailmassa todentanut oman hiilijalanjälkensä.

STTK:n hallitus: Työsopimuslain aiheuttamat muutokset tuskin merkittäviä

12.11.2018

STTK:n hallitus keskusteli tänään maan hallituksen esityksestä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi pienissä yrityksissä. STTK:n hallitus arvioi, että esitys ei paranna työllisyyttä.

Uusia työpaikkoja syntyi viime vuonna yli 260 000 - työllisyys kasvoi 25 000:lla

12.11.2018

Työllisyyden kasvu kiihtyi Suomessa voimakkaasti vuoden 2017 loppupuolelta lähtien. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 henkilöllä edellisvuoden tasoon verrattuna. Vuonna 2016 vastaava kasvu oli 11 000 henkilöä.

Ammattiliitto Pron edustajisto päätti vuoden 2019 jäsenmaksusta

12.11.2018

Pron edustajisto päätti, että Pron jäsenmaksu on ensi vuonna 1,25 % veronalaisesta palkkatulosta tai enintään 49 euroa kuukaudessa.