Valtio

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian jäsenistöstä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. 

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Pardia neuvottelee Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Tarkentavat virka- ja työehtosopimukset ovat hallinnonala- tai virastokohtaisia. Näissä sopimuksissa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista esim. palkkausjärjestelmät, luottamusmiespalkkiot, suojavaatesopimukset yms.

Työpaikalla jäsenen asioita hoitaa luottamusmies.

Uutisia

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto on huolissaan maakuntauudistuksesta

24.5.2017

TE-toimistot lakkautetaan ja työvoimapalvelujen järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta uusien perustettavien 18 maakunnan järjestämisvastuulle. Samassa yhteydessä myös TE-toimistojen asiantuntijat siirtyvät aluksi maakuntiin ja siitä parin seuraavan vuoden kuluessa kuka minnekin, kenties myös te-palveluita tuottavien yritysten palvelukseen.

Pitkäaikaistyöttömyys väheni huhtikuussa

24.5.2017

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 304 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 36 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkitse yhdistysaktiivi – ehdota Vuoden Välkkyä

22.5.2017

Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin ja palkita hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita.

STTK:n Palola Kirkkopäivillä: Yhteiskuntavastuu kärsii maineen menetyksestä

19.5.2017

Turussa tänään alkaneilla Kirkkopäivillä STTK:n tilaisuudessa keskusteltiin rahan vallasta ja vastuusta.

Kela: Perhevapaamallit äitien puntarissa

19.5.2017

Kela kysyi pienten lasten äitien mielipiteitä perhevapaiden uudistamisesta. Suosituimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui 6+6+6-malli, jossa yksi vanhempainvapaajakso on varattu äidille, yksi isälle ja yksi vanhempien kesken vapaasti jaettavaksi.