Valtio

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian jäsenistöstä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. 

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Pardia neuvottelee Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Tarkentavat virka- ja työehtosopimukset ovat hallinnonala- tai virastokohtaisia. Näissä sopimuksissa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista esim. palkkausjärjestelmät, luottamusmiespalkkiot, suojavaatesopimukset yms.

Työpaikalla jäsenen asioita hoitaa luottamusmies.

Uutisia

STTK: Oppisopimuksella edistettävä nuorten työllistymistä, ei heikennettävä työntekijöiden suojaa

14.12.2017

Hallitus on antanut oppisopimuspaikkojen syntymistä koskevan esityksen eduskunnalle. STTK pitää tärkeänä, että erityisesti nuorten työllistymisen edistämiseksi oppisopimusmahdollisuuksia lisätään.

Hallituksen kokous 14.12.2017

14.12.2017

Pardian hallituksen kokouksessa käytiin läpi virka- ja työehtosopimusneuvottelujen ajankohtaista tilannetta, täydennettiin hallitusta ja toimintaryhmiä ja tutustuttiin työtuomioistuimen päätökseen.

Pelisäännöt nollatuntisopimuksiin

14.12.2017

Hallitus antoi esityksen vaihtelevan työajan sopimuksista eduskunnalle 14.12.2017.

Lähetä sähköinen joulukortti

14.12.2017

Pardian kotisivuille on päivitetty jouluisia e-kortteja, joita voit lähettää milloin vain.

STTK:n hallitus valitsi varapuheenjohtajat ja päätti puheenjohtajan työsuhteen ehdot

13.12.2017

STTK:n hallituksen järjestäytymiskokous valitsi varapuheenjohtajat seuraavaksi neljäksi vuodeksi.