Valtio

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian jäsenistöstä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. 

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Pardia neuvottelee Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Tarkentavat virka- ja työehtosopimukset ovat hallinnonala- tai virastokohtaisia. Näissä sopimuksissa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista esim. palkkausjärjestelmät, luottamusmiespalkkiot, suojavaatesopimukset yms.

Työpaikalla jäsenen asioita hoitaa luottamusmies.

Uutisia

LUVA - Luonnonvarat ja STTK solmivat yhteistyösopimuksen

19.4.2018

LUVA - Luonnonvarat ry ja keskusjärjestö STTK ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla halutaan edistää luonnonvara-alojen ja sen asiantuntijoiden, toimihenkilöiden ja alaa opiskelevien edunvalvontaa sekä järjestäytymistä LUVAn jäsenjärjestöihin ja STTK-laisiin liittoihin.

Työelämän säännöt -sivustolle koottu kattavasti tietoa

18.4.2018

Missä tilanteissa työnantaja saa käyttää kameravalvontaa? Entä mikä olikaan lomanmääräytymisvuosi?

Suuri osa syrjinnästä jää piiloon - työsyrjintätapauksia toivotaan julkisiksi

17.4.2018

Työelämän syrjintään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta ei yllä. Silti valtuutetulle on tullut runsaat 170 ilmoitusta työsyrjinnästä.

STTK:n hallitus: Työllisyys ja kilpailukyky eivät parane pelon ilmapiirissä ja nuoria kyykyttämällä

16.4.2018

Hallitus päätti kehysriihessä helpottaa nuorten työttömien työllistymistä työsopimuslakiin tehtävällä muutoksella. Sen myötä työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä.

Luottaako vai ei? Eläkekeskustelu kuplii ja porisee

13.4.2018

Eläke? Melko kaukana sumuisessa tulevaisuudessa, tuntuu ehkä parikymppisestä. Ja kenties sitä ei edes saa. Mitä eläkkeitä koskevasta keskustelusta sanovat Allianssin ja Telan edustajat?