Valtio

Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian jäsenistöstä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa. 

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimukset Pardia neuvottelee Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimuskausien aikana istuu yleensä useita eri työryhmiä, joista sovitaan sopimuskauden taitteessa aina kun uusi virka- ja työehtosopimus solmitaan.

Tarkentavat virka- ja työehtosopimukset ovat hallinnonala- tai virastokohtaisia. Näissä sopimuksissa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista esim. palkkausjärjestelmät, luottamusmiespalkkiot, suojavaatesopimukset yms.

Työpaikalla jäsenen asioita hoitaa luottamusmies.

Uutisia

STTK: Nuorten työmarkkina-asemaa vahvistettava, työelämätieto opetussuunnitelmiin

22.3.2018

STTK on huolestunut nuorten heikoista työelämävalmiuksista ja esittää työelämätiedon sisällyttämistä opetussuunnitelmiin.

Eriarvoisuutta käsitelleen työryhmän raportti valmistui

22.3.2018

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettaman työryhmän tuli etsiä uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle ja osallistumiselle yhteiskunnassa.

STTK:n Palola: Työnantajan koordinaatio tiukkaa, palkka-ankkuri piti

21.3.2018

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola käy kevätkirjeessään läpi loppusuoralla olevaa neuvottelukierrosta ja raapaisee myös kolmikantaa ja sen tulevaisuutta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Tasa-arvosuunnitelmat tehokkaammin edistämään tasa-arvoa työpaikoilla

19.3.2018

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt ovat osana kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa toteuttaneet kyselyn tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuudesta työpaikoilla.

Pardian hallituksen kokous 15.–16.3.2018

19.3.2018

Pardian kaksipäiväisessä hallituksen seminaarikokouksessa keskusteltiin ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja pohdittiin järjestön tulevaisuutta.