Hyvä työ

Hyvä työ -teema on kattavasti esillä sekä Pardian että sen jäsenjärjestöjen tapahtumissa ja koulutuksissa. Hyvä työ edistää tuloksellisuutta ja pidentää työuria.

 

 

Hyvässä työssä:

 • Työyhteisö on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.
   
 • Johtaminen edistää työn tekemistä.
   
 • Jokainen arvostaa omaa työtänsä.
   
 • Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.
   
 • Osaamista on mahdollisuus kehittää.
   
 • Työyhteisön tavoitteet ovat kaikkien tiedossa.
   
 • Palkka on oikeudenmukainen ja kannustava.
   
 • Työhyvinvointia ja työkykyä tuetaan.
   
 • Jokaisella on turvallinen työympäristö ja palvelussuhde.