« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Edunvalvonta » Työsuojelu

Työsuojelu

Hyvät työolot on meidän kaikkien asia.

Työnantajan vastuulla on työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi hyvien palvelussuhteen ehtojen tarjoaminen, työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen sekä johtamisen ja organisaation toimivuuden varmistaminen.

Työnantajan pitää huolehtia, että työntekijä perehdytetään työtehtäviinsä työsuojelumääräysten mukaisesti ja että työyhteisön tilaa seurataan jatkuvasti ja epäkohtiin puututaan.

Myös työntekijä on omalta osaltaan vastuussa omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Jokaisella työntekijällä on oma vastuu toimia saamiensa ohjeiden mukaisesti ja kertoa epäkohdista työympäristössä heti kun huomaa ne. Häiriötön, toimiva työyhteisö on jokaisen työntekijän oikeus. Työsuojelu ja työhyvinvointi kuuluvat kaikkeen työhön sen laadusta riippumatta.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinnuevonta

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta aloitti toimintansa 1.2.2016. Se palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15. Valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

Tutustu tarkemmin Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla tai STM:n sivuilla.

Kuinka toimin?

Jos työyhteisössäsi on turvallisuus- tai ilmapiiriongelmia, käänny työsuojelutoimijoiden puoleen. 

Työsuojelun päätoimijoita työpaikoilla ovat johtajat, esimiehet, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamiehet ja työterveyshuolto sekä henkilöstöhallinto.

Heidän tehtäviinsä kuuluu mm. riskien kartoittaminen ja arviointi, turvallisuussuunnitelmat, pelastussuunnitelmat, työhyvinvointiohjelmat, työsuojelun toimintaohjelmat.

Työsuojelun yhteistoimintaa varten työpaikoilla on työsuojelutoimikunta tai muu yhteistyöelin. Pardialaiset henkilöstön edustajat toimivat aktiivisesti työpaikkojen työsuojeluorganisaatioissa.  

 
Lue myös sektorikohtaisilta sivuilta

Työsuojelun valvonta on lakisääteistä ja viranomaistoimintaa hoitavat Aluehallintovirastojen viisi työsuojelun vastuualuetta.


21.5.2019 klo 12:35:28