Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma

Työnantajilla on velvoite laatia tasa-arvosuunnitelma työpaikalla, jossa on yli 30 työntekijää. Se on yksi konkreettinen väline, jolla voidaan edistää työelämän tasa-arvoa. Henkilöstön edustajat ovat mukana laatimassa tasa-arvosuunnitelmia tai niiden vuositarkisteita. Useilla työpaikoilla on erillinen tasa-arvotyöryhmä, joka seuraa tasa-arvosuunnitelmien toteutumista. Kansallisella tasolla tasa-arvovaltuutetun toimisto valvoo lain toteutumista.

Tasa-arvosuunnitelman tärkeä osa on palkkakartoitus. Sen avulla voidaan seurata palkkakehitystä ja suunnata sitä siten, että se vähentää miesten ja naisten palkkauksellista eriarvoisuutta. Samapalkkaisuus tavoitteeseen on vielä matkaa, joten sitä on edistettävä palkkakartoituksilla.

Tasa-arvosuunnitelma -tietokortti

Pardiassa on laadittu ohjeistus tukemaan henkilöstön edustajien työtä tasa-arvosuunnittelussa. Tasa-arvosuunnitelma. Henkilöstön edustajan tietokorttia 3/2011 voi ladata PardiaPlus-jäsensivuilta. Asiointi sivuilla vaatii kirjautumisen.
 

 

Tuntematon tiedostomuotoTasa_arvosuunnittelun tarkistuslista_20130312 (ID 11643).doc (31 kB)
Työmarkkinajärjestöjen tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista 2013
Päivitetty: 6.10.2016/rni