Samapalkkaisuuden edistäminen

Samapalkkaisuuden edistäminen on tärkeää

Tasa-arvolain mukaan jokaisella on oikeus saada samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä. Arvioitaessa ovatko työt samoja tai samanarvoisia, kiinnitetään huomiota työtehtäviin ja niiden tekijälleen asettamiin vaatimuksiin. Samoilla töillä tarkoitetaan töitä, jotka vastaavat tai lähes vastaavat toisiaan.

Samanarvoisen työn arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa työtehtäviin ja niiden sisältöön ja laatuun sekä työskentelyoloihin.

Tasa-arvolailla pyritään estämään palkkasyrjintä. Toisin sanoen ketään ei tule asettaa palkkauksessa epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella.

Keskimääräinen naisella maksettava säännöllisen työajan palkka on Suomessa 83,1 prosenttia miehen palkasta (Ansiotasoindeksi 2013, Tilastokeskus).

Palkkaeroa on yritetty kuroa umpeen neuvottelu- ja sopimusratkaisuilla sekä kolmikantaisesti sovitulla samapalkkaisuusohjelmalla. Vuonna 2015 päättyneen samapalkkaisuusohjelman tavoitteena oli kaventaa sukupuolten palkkaero 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä, mutta naisten ja miesten keskimääräinen ansiotason ero kaventui alle 17 prosentin. Aiemman kehityksen jatkuessa, keskimääräinen ansiotason ero kaventuisi vähintään 12 prosenttiin viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Pardia jatkaa samapalkkaisuutta edistävää työtä edunvalvonnassaanmuun muassa kannustamalla työpaikkoja tasa-arvosuunnitteluun ja palkkakartoituksien tekemiseen. Pardia pyrkii lisäksi kehittämään palkkausjärjestelmiä ja palkkatilastointia samapalkkaisuutta tukevaksi.

Päivitetty: 20.6.2016/rni