Tasa-arvo

Tasa-arvon edistäminen on yhteinen asia

Pardian tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä perusarvoja työelämässä. Ne lisäävät työelämän laatua ja hyvinvointia sekä vaikuttavat myönteisesti työilmapiiriin. Parhaimmillaan tasa-arvon edistämisellä vaikutetaan työpaikkojen tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään Pardian organisaatioiden kaikilla tasoilla. Keskeisiä toimijoita ovat järjestön johto ja muut luottamushenkilöt sekä jäsenjärjestöt, yhdistykset ja jäsenet.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään parhaiten toimimalla yhdessä.

STTK:n, Akavan ja SAK:n yhteinen tasa-arvo-opas 2016 >>

 

Pardiassa toimii tasa-arvo ja työhyvinvointiryhmä. Ryhmä aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta.
 

Päivitetty: 20.6.2016/rni