Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan keskeiset edellytykset

Vuorotteluvapaa on henkilön ja työnantajan kirjallisesti sopima palkaton 100-180 kalenteripäivän mittainen yhdessä jaksossa tapahtuva poissaolo työstä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta sopia vuorotteluvapaasta eikä työntekijällä ole niin sanottua subjektiivista oikeutta jäädä vuorotteluvapaalle. Järjestely perustuu siis siihen, että asiasta sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä.

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorotteluvapaalle jäävä on ennen vuorotteluvapaan alkamista tehnyt työeläkelakien mukaisesti vakuutettavaa ansiotyötä vähintään kaksikymmentä (20) vuotta, ja että työntekijän työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Vuorotteluvapaa ajalta maksetaan vuorottelukorvausta, joka on 70 % työttömyyspäivärahasta.

Vuorottelukorvauksen maksaa joko oma työttömyyskassa tai Kela. Vuorottelukorvauksen suuruuden saa selville osoitteesta www.tyj.fi
 

 

 

Pdf-muotoisen vuorotteluvapaa-lomakkeen voi ladata Yritys-Suomi-palvelusta.

Päivitetty: 12.1.2017/rni