Ansioon suhteutettu päiväraha

Ansioon suhteutettu päiväraha 

Jäsenyysehto

Palkansaajakassan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen, 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana.

Tarkastelujaksoa pidennetään, jos henkilö on hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa sairaus, asevelvollisuus, päätoiminen opiskelu, vuorotteluvapaa, apurahakausi, lapsen syntymä ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito, osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistymistä edistävään palveluun tainäihin rinnastettava syy.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, työssäoloehtoon voidaan lukea aikaa, jona olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi tai Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta.

Tarkempia tietoja ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta saat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilta.

 

Päivitetty: 12.1.2017/rni