Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarveharkintainen, viimesijainen sosiaalituen muoto, kun palkka- ja omaisuustulot sekä muut tulot, kuten työttömyysturva, eläke, asumistuki, opintotuki ja lapsilisät eivät riitä. Tuen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Toimeentulotukiasiat hoidetaan oman kotikunnan sosiaalitoimistossa. Vuoden 2017 alussa toimeentulotuen perusosan myöntäminen kuitenkin siirtyy Kelan hoidettavaksi. Lue lisää tästä uudistuksesta Kelan sivuilta.

Lisätietoja toimeentulotuen edellytyksistä sosiaali- ja terveysministeriön kotisivuilta.

Päivitetty: 29.3.2016 ppi