Tapaturmaturva

Työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin tai työnantajan asialla ollessa sattuneen tapaturman perusteella voi olla oikeus tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen.

Valtion palveluksessa olevien osalta korvauksen maksaa valtiokonttori ja valtion osakeyhtiöiden ja muiden yksityisten palveluksessa olevien osalta työnantajan valitsema tapaturmavakuutusyhtiö.

Lisätietoja Valtiokonttorin kotisivuilta ja Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) kotisivuilta.

Tapaturmavakuutuslainsäädäntö uudistui 1.1.2016

Tapaturmavakuutuslaki ja ammattitautilaki uudistui kokonaisuudistuksella, joka tuli voimaan vuoden 2016 alussa. 

Lain keskeistä sisältöä on selostettu Tapaturmavakuutuskeskuksen Internet-sivuilla.

Tapaturmavakuutuksesta voi lukea myös sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivuilta

 

 

Työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva lainsäädäntö

Katso Valtiokonttorin video työtapaturmien korvaamisesta

Päivitetty: 29.3.2016 ppi