Sosiaaliturvan hakeminen

Työttömyysturvan, osa-aikalisän, työllistämistukien, erorahan ja vuorotteluvapaakorvauksen hakulomakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistosta.

Ansioon suhteutetun päivärahan, sovitellun päivärahan ja vuorotteluvapaakorvauksen hakemukset lähetetään omaan työttömyyskassaan.

Työllistämistuen ja osa-aikalisän maksamisesta huolehtii työ- ja elinkeinotoimisto.

Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi ovat Koulutusrahaston vastuulla.

Työvoimapoliittisesta koulutustuesta ja pitkäaikaistyöttömän omaehtoisen koulutuksen tukemisesta huolehtivat työttömyyskassat ja Kela.

Toimeentulotukea haetaan oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Valtion eläkkeet haetaan Kevasta.

Yksityisen alan palveluksesta eläkkeelle jäätäessä työeläke haetaan siitä eläkelaitoksesta, minkä piirissä on viimeisessä palveluksessa ennen eläkkeelle jäämistä. Eläkettä voi hakea myös sähköisesti. Lisätietoja osoitteesta www.tyoelake.fi.


 

 

Päivitetty: 1.2.2011/svä