Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus on työnantajien kaikille työntekijöille ottama henkivakuutus kuoleman varalta. Vakuutuskorvaukseen ovat oikeutetut työntekijän aviopuoliso, avopuoliso ja alle 22-vuotiaat omat, otto- ja kasvattilapset.

Lisätietoja valtion palveluksessa olleiden osalta Valtiokonttorin kotisivuilta.

Muiden kuin valtion palveluksessaolleiden osalta lisätietoja saa osoitteesta osoitteesta trhv.fi.