Liikenneonnettomuudessa saatu vamma

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta. Henkilövahingon perusteella voidaan korvata sairaanhoitokustannuksia, työansion menetystä, ansiotulon myöhentymistä, pysyvää vikaa tai haittaa, pysyvää kosmeettista haittaa, vammasta aiheutuvia ylimääräisiä hoitokuluja sekä kuolemantapauksen perusteella perheenhuoltajan poismenoa.

Valtion omistamien moottoriajoneuvojen osalta liikennevakuutuskorvaukset käsittelee Valtiokonttori ja muiden moottoriajoneuvojen osalta se vakuutusyhtiö, josta liikennevakuutus on otettu.

Lisätietoja Valtiokonttorin kotisivuilta ja Liikennevakuutuskeskuksen kotisivuilta.

 

Päivitetty: 9.6.2015 ppi