Ammattitaudit

Ammattitauti on ammattitautilain mukaan sairaus, joka on todennäköisesti aiheutunut työssä pääasiallisesti fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Yleisimpiä ammattitauteja ovat kuulovammat, ihottumat ja keuhkosairaudet.

Valtion palveluksessa olevien osalta ammattitautiasiat käsittelee Valtiokonttori ja valtion osakeyhtiöiden ja muiden yksityisten palveluksessa olevien osalta työnantajan valitsema tapaturmavakuutusyhtiö.

Lisätietoja Valtiokonttorin kotisivuilta ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kotisivuilta.

Ammattitautilainsäädäntö uudistuu 2016

Tapaturmavakuutuslaki ja ammattitautilaki uudistetaan kokonaisuudistuksella, joka tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Eduskunta on hyväksynyt uuden lain, joka löytyy Finlex-tietokannasta. Hallituksen esitys ja sen käsittelyvaiheet sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö löytyvät Eduskunnan sivuilta.

Ammattitaudin tai työtapaturman perusteella myönnettävistä korvauksista voi lukea myös sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivuilta

Lue myös tältä sivustolta tapaturmaturvaa koskeva teksti, joka koskee homeen aiheuttamia ongelmia työpaikoilla.

 

Päivitetty: 9.6.2015 ppi