Sosiaaliturva

Palkansaajan keskeiset sosiaalipoliittiset tukimuodot

Näille sivuille on koottu tärkeimpiä palkansaajan sosiaaliturvaan kuuluvia toimeentuloetuuksia. Sosiaaliturvan etuuksien kaikkia yksityiskohtia ei näin lyhyesti voida täsmällisesti kuvata, joten yksityiskohdat on aina syytä tarkistaa asianomaisen etuuden myöntävältä taholta tai joltakin muulta asiantuntijalta, jotta tietämättömyydestä johtuvat virheratkaisut ja etuuksien menetykset voidaan ehkäistä.

Sosiaalivakuutuksen eri tukimuotoihin voi tutustua tiivistetysti myös Työeläkelaitosten liiton (TELA) julkaisemasta kirjasesta "Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012", joka on luettavissa TELAn internet-sivulla kohdassa Työeläkeala/julkaisut. eller samma på svenska.