2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

29.12.2017

Pelastustoimi on tarkoitus siirtää 1.1.2020 pelastustoimen 22 alueelliselta toimijalta 18 maakunnan tehtäväksi.

Pardian lausunto valinnanvapauslakiesityksestä

21.12.2017

Lausunto on annettu sähköiseen järjestelmään ja linkki siihen löytyy alta.

Pardian lausunto laista Ruokavirastosta

7.12.2017

Maa- ja metsätalousministeriö on 12.10.2017 pyytänyt lausuntoa (MMM/292/01.01/2017) hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Ruokavirastosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista.

Lausunto hallintovaliokunnalle valtion virkamieslain ja turvallisuuslain muuttamisesta

3.11.2017

Palkansaajajärjestö Pardiam lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

18.10.2017

Pardia on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta.

Pardian lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018

10.10.2017

Suomalainen julkinen sektori ja erityisesti valtionsektori on Euroopan ja maailman huippua niin tavoitteidensa toteuttajana kuin millä tahansa tehokkuusmittareilla mitattuna.

Pardian lausunto maantielain muuttamisesta

13.9.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) muuttamiseksi. Nyt lausuttavana oleva esitysluonnos on virkamiesesitys.

Valtion pääsopijajärjestöjen yhteinen kannanotto Valtion lupa- ja valvontaviraston Luovan perustamisaikatauluun

22.8.2017

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaikataulun muuttamisesta. Uudistuksen voimaantuloa myöhennettiin vuodella 1.1.2020 alkuun. Aikataulumuutoksella on vaikutuksensa Valtion lupa- ja valvontavirastolle Luovalle, jonka perustaminen ja toiminnan käynnistäminen on ollut kytkettynä uudistuskokonaisuuden aikatauluun.

Päivitämme poimintoja vuodelta 2017.