2015

Lausunto ehdotuksesta ELY-asetusten muuttamiseksi

8.12.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 13.11.2015 lausuntoa luonnoksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi esittelymuistioineen.

Lausunto vuoden 2016 talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016-2019

2.12.2015

Pardian, JUKOn ja JHL:n yhteinen lausunto eduskunnalle valtion talousarvioon vuodelle 2016 ja valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016-2019

Kommentteja hallituksen lakiesitysluonnokseen koskien lääke-, sairaanhoito- ja matkakorvausmenoja

12.10.2015

Palkansaajajärjestö Pardian kommentteja luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuksen lääke-, sairaanhoito- ja matkakorvausmenojen saavuttamiseksi tarvittavista lainmuutoksista.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta

28.9.2015

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta (luonnos) sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta (luonnos).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

7.4.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 4.3.2015 TEM/297/03.01.02/2015 lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta esittelymuistioineen.

Lausunto metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä

5.2.2015

STTK on pyytänyt Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä lausuntoa HE-luonnoksesta metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Arvio kehyspäätöksen resursseista vuosina 2015–2018

23.1.2015

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle.

Lausunto valtioneuvoston ohjesäännön ja valtioneuvoksen kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksesta.

22.1.2015

Lausuntopyynnön kohteena olevat muutosehdotukset liittyvät keskushallinnon uudistamishankkeeseen (KEHU) sisältyvään valtioneuvoston yhteisen hallintoyksikön (VNHY) perustamiseen

Kannanotto ELY-keskusten toimintamäärärahojen säästökeinoista

19.1.2015

Kannanotto on lähettetty muun muassa elinkeino- ja työministereille.

Poimintoja vuodelta 2015.