Palkat ja tilastot

Näille sivuille kootaan tilastotietoja sekä yleisestä että sektorikohtaisesta ansiokehityksestä. Lisäksi sivuilta löytyy linkkejä sekä palkkatilastotietoihin että taloustutkimuslähteisiin.