Palkkaus

Valtion virka- ja työehtosopimusten palkoista saat varmimman tiedon ko. virastosta/laitoksesta tai siellä sopimuksen tehneeltä jäsenjärjestöltämme.
 

Muuta valtion palkkauksesta:
VM:n suositus kokouspalkkioiksi
VM:n suositus valtion virastojen johtokuntien palkkioista
 

Palkansaajien ansiot lokakuu 2017 (Tilastokeskus)

Yritysten ja liikelaitosten työehtosopimusten palkoista saat varmimman tiedon siellä sopimuksen tehneeltä jäsenjärjestöltämme.

Päivitetty: 12.10.2017/rni