Palkat, tilastot, tutkimus

Näille sivuille kootaan tilastotietoja sekä yleisestä että sektorikohtaisesta ansiokehityksestä. Lisäksi sivuilta löytyy linkkejä sekä palkkatilastotietoihin että taloustutkimuslähteisiin sekä Pardian omia tutkimuksia.