Suomen Ammattiliitojen Solidaarisuuskeskus SASK

Pardia on jäsenenä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKissa. Osallistumalla SASKin toimintaan edistämme solidaarisuustyötä maailmalla.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalaisen ay-liikkeen oma kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö. SASKin näkemyksen mukaan kestävin tapa vähentää köyhyyttä on ihmisarvoinen työ, josta maksetaan elämiseen riittävää palkkaa. Tämän edistämiseksi kehittyviin maihin tarvitaan vahvoja ammattiliittoja.

SASKin perustehtävänä on toteuttaa vapaata ja demokraattista ammattiyhdistysliikettä tukevia hankkeita kehittyvissä maissa sekä toimia jäsenjärjestöjensä välineenä kotimaan ja kansainvälisessä kehityspoliittisessa vaikuttamisessa.
 
SASKiin kuuluu jäsenjärjestöjensä kautta noin 1,7 miljoonaa suomalaista.
 
Pardia osallistuu kahteen Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin hankkeeseen muiden ay-järjestöjen rinnalla.
 
– Kestävin tapa vähentää köyhyyttä on ihmisarvoinen työ, josta maksetaan elämiseen riittävä palkka. Tämä edellyttää vahvoja ammattiliittoja, Pardian puheenjohtaja Niko Simola muistuttaa. 

Filippiinit

Filippiineillä kampanjoidaan ILOn yleissopimus 151:n (Julkisen sektorin järjestäytymisoikeuden suojelu ja palvelussuhteen ehtojen määräämismenettely) ratifioinnin saavuttamiseksi. Tämän lisäksi kampanjassa halutaan lisätä julkisen sektorin työntekijöiden tietoisuutta ILOn yleissopimuksista Filippiineillä

Työskentely Filippiinien julkisella sektorilla on hyvin vaikeaa, sillä siellä on hyvin rajoitetut ja lähes olemattomat järjestäytymisoikeudet. Paikallisilla liitoilla ei ole myöskään valtionhallinnon virallista tunnustusta neuvottelukumppanina, joten työehtosopimusneuvottelut ovat usein mahdottomia.

Jatkuvasti yleistyvä valtionhallinnon ja julkisten palveluiden ulkoistamisen seurauksena julkisen sektorin työntekijöiden asema ja oikeudet heikkenevät ja ilman virallista tunnustusta työtaistelutoimet ovat tehottomia sekä laittomia.

Vuodelle 2017 on sovittu jatkohankkeesta, joka perustuu edellisen hankkeen kokemuksien pohjalle ja jatkaa työtä ILO:n 151 sopimuksen ratifioimiseksi

Lue Filippiinien julkisen alan ammattiliitto PS-LINK:in päääsihteerin haastattelu.

Kolumbia

Kolumbiassa toteutetaan aivan alkuvaiheessa oleva hanke.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa edunvalvontaa toimihenkilöiden suhteen ja lisätä toimihenkilöiden ammatillista järjestäytymistä kolmella alueella (Cundinamarca, Antioquia ja Santander).

Erityistä huomiota kiinnitetään naisten ja nuorten työntekijöiden osallistumiseen ja heidän roolinsa vahvistamiseen kohdemaan liitoissa. Kohderyhmänä ovat pankkityöntekijät, rakennusalan keskijohto, insinöörit ja toimihenkilöt, tekijänoikeusalan työntekijät (liitto SINTRASAUYCO) ja julkisen alan toimihenkilöt.

Hankkeen on tarkoitus kestää vuoden 2017 loppuun.

Lue Kolumbian hankkeen kuulumisia.
 

Päivitetty: 9.10.2015/rni