Maailman tason edunvalvonta

PSI

Public Services International edustaa yli 20 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää yli 140 maassa. Jäsenliittoja PSIssä on yli 600. PSI jakaantuu Euroopan (EPSU*), Aasian, Amerikan ja Tyynenmeren aluejärjestöihin. Suomalaisista julkisen sektorin järjestöistä PSIn hallituksessa ovat varsinaisena jäsenenä Päivi Niemi-Laine JHL:stä sekä varajäseninä Marjut McLean Tehystä ja Niko Simola Pardiasta.

PSI vaikuttaa mm. Maailman kauppajärjestöön (WTO), Maailmanpankkiin, Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF), OECDn ja sen ay-komiteaan (TUAC). Keskeistä on mm. se, millaisia työntekijöihin ja työolosuhteisiin liittyviä vaikutuksia kyseisten organisaatioiden tekemillä kansainvälisillä sopimuksilla ja päätöksillä on. PSI on myös vahva julkisten palveluiden aseman ja laadun puolestapuhuja.

PSIn korkein päättävä elin on viisivuotiskausittain kokoontuva kongressi, jonne myös Pardian edustajat osallistuvat. Kongressi päättä toimintalinjoista, kampanjoista ja muista toimenpiteistä, joita kongressikauden aikana tehdään. Viimeisin kongressi oli marraskuussa 2012 Durbanissa, Etelä-Afrikassa.

Päivitetty: 30.10.2015/rni