Kansallinen yhteistyö – FIPSU*

Pardia vaikuttaa keskusjärjestömme STTK:n ja julkisen sektorin liittojen kansallisen EU-yhteistyöjärjestön Fipsun* jäsenenä myös EU-asioiden kansalliseen sekä poliittiseen että virkamiesvalmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon.

Fipsun vaikuttamisen keinoja ovat tutkimus- ja selvitystyö, lausuntojen antaminen ja lobbaaminen. Eurooppa- ja maailmantason ammattijärjestövaikuttaminen ja osallistuminen tapahtuu ensisijaisesti Fipsun kautta ja sen mandaateilla.

*FIPSU = Finnish Public Services Unions' EU Working Party eli Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys