Euroopan tason edunvalvonta

EPSU

Pardia on EPSUn jäsenliitto. Hallituksessa Pardian edustajana on puheenjohtaja Niko Simola. EPSU edustaa 8 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja yli 200 heidän jäsenliittoaan Euroopassa.

EPSUn keskeinen tehtävä on seurata sitä Euroopan unionin valmistelua ja päätöksentekoa, jolla on vaikutuksia julkiseen sektoriin ja sen työntekijöihin. Keskeistä on vaikuttaa ja suunnata linjauksia ja päätöksiä niin, että julkiset palvelut säilyvät ja kehittyvät ja työntekijöiden asema paranee ja turvataan.

Euroopan tason edunvalvonta painottuu muutoksen hallintaan, muutosten vaikutusten arviointiin ja palkansaajien asemasta ja palvelussuhteen ehdoista huolehtimiseen. Käytännössä edunvalvonta on vaikuttamista työelämään liittyvään EU:n lainsäädäntöön, asetuksiin, direktiiveihin, suosituksiin ja ohjeisiin sekä linjauksiin, tavoitteisiin ja keskittymistä niiden seurantaan.

Työelämän kysymyksistä neuvotellaan ja sovitaan sekä sektorit ylittävässä (ETUC* ja vastaavat työnanantajajärjestöt) että eri sektorien välisessä työnantajien ja työntekijöiden sosiaalisessa vuoropuhelussa. Keskusjärjestömme STTK on ETUCin jäsen ja osallistuu vuoropuheluun tässä ominaisuudessa. Myös EPSUn edustajat osallistuvat ETUCin jäseninä sektorit ylittävään vuoropuheluun.

Vuoropuhelussa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa työntekijöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus, joustoturva, työllisyys, työsuojelu, tasa-arvo ja moninaisuus, työntekijöiden liikkuvuus, eläkkeet jne.

Valtion sektorin sosiaalinen vuoropuhelu käydään Euroopan tason pääjohtajaverkoston EPANin* ja järjestöverkosto TUNEDin* välillä. Euroopan tason järjestömme EPSU on TUNED-verkoston jäsen. Myös Pardia on edustettuna TUNEDissa ja sosiaalisessa vuoropuhelussa.

Valtion sektorin vuoropuhelussa eli neuvotteluissa ja keskusteluissa keskeisiä ovat myös edellä mainitut aihepiirit sekä hallinnon muutokseen ja kehittämiseen liittyvät kysymykset kuten tuottavuus, alueellistaminen, johtaminen, palkkaus, koulutus jne.

*EPSU = European Public Services’ Union

*ETUC = European Trade Union Confederation

*EPAN = European Public Administration Network

*TUNED = Trade Union Network of European Trade Union Delegation