Edunvalvonta

Työyhteisön asioita hoidetaan ammattiliiton ja työnantajan välisellä yhteistyöllä sopimuksin. Tätä kutsutaan edunvalvonnaksi. Liitto, luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat ajavat jäsenten etuja. Kuuluessasi ammattiliittoon, et ole yksin, sillä jäsenenä sinulla on käytössäsi kattava työelämän asiantuntijoiden verkosto. 

Pardian ja jäsenjärjestöjemme asiatuntijapalveluita ovat mm.:

  • työ- ja virkaehtolainsäädännön tulkinta
  • virka- ja työehtosopimusten tulkinta
  • palkkausjärjestelmät
  • sosiaaliturvaneuvonta
  • työympäristöasiat
  • työyhteisön muutostuki

Edunvalvonta

Valtio

Valtion uutiset, neuvottelutoiminta, työaika, vuosiloma, määräaikaiset, muutosturva, henkilöstön edustajat työpaikalla ja vastuuasiamiehet.

Sosiaaliturva

Tietoa työttömyysturvasta, vuorotteluvapaasta, koulutustuesta, perhevapaista ja eläkkeestä.

Palkat ja tilastot

Tietoa valtion, yksityisten alojen ja kuntien palkoista ja erilaisia tilastolinkkejä.
Kansainvälistä yhteistyötä tehdään monella tasolla.
Neuvottelukierros 2017-2018 on alkanut. Tutustu neuvottelujen taustamateriaaleihin.

Yksityiset alat

Yksityisten alojen uutiset, neuvottelutoiminta, henkilöstön edustajat työpaikalla, määräaikaiset, muutosturva ja vastuuasiamiehet.

Työsuojelu

Työnantajan ja työntekijän vastuulla ovat työpaikan työsuojelu ja työhyvinvointi.

Tasa-arvo

Tietoa tasa-arvosuunnitelmasta, palkkakartoituksesta, palkkauksellisen tasa-arvon edistämisestä.

Kannanotot ja lausunnot

Poimintoja ajankohtaisista kannanotoista ja lausunnoista.