ATH:n teesit

 

  • Alkoholialan Toimihenkilöt ry on itsenäinen
  • ATH neuvottelee ja sopii Alko Oy:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen ja muut toimihenkilöitä koskevat sopimukset
  • ATH:lla on valmius kehittää nykyistä sopimusta
  • Muut liitot eivät voi valvoa, sopia eikä edustaa ATH:n jäsenten puolesta


ATH on yhtenäinen!