Yhdistys

Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n tavoitteena on koota yhteen kaikki alkoholialalla työskentelevät toimihenkilöt ja edistää heidän palkkauksellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etujaan.

Toimihenkilöyhdistys huolehtii jäsentensä toimisuhteen ehtojen ja palkkauksen kehityksestä. Yhdistys valvoo myös yksityisten jäsentensä etuja.

Alkoholialan Toimihenkilöt on 1.1.2011 lähtien Palkansaajajärjestö Pardian jäsenjärjestö. Pardia on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.