Jäsenmaksu

Alkoholialan Toimihenkilöt ry on 1.1.2019 Ammattiliitto Pron jäsenjärjestö.

Jos työnantajasi perii jäsenmaksun palkastasi, niin liitto lähettää jäsenmaksutiedot työnantajallesi. Pron jäsenmaksu vuonna 2019 on 1,25 % bruttopalkasta, enintään 49 euroa. Jos maksat jäsenmaksusi itse, saat tätä varten Prosta jäsenmaksuviitteet alkuvuodesta.

Mistä jäsenmaksua peritään vuonna 2019?

 • Jäsenmaksua peritään kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, joista maksetaan eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja on suuruudeltaan 1,25 prosenttia em. palkkatulosta. Ennakkoveron alaista palkkatuloa ovat myös luontoisedut, lomarahat ja lomakorvaukset sekä irtisanomisajan palkat.  
 • Pro perii myös jäsenmaksua 1,25 prosenttia liiton hoitaman työsuhderiidan tuloksena maksetuista saatavista tai korvauksista. 
 • Työttömyyskassa Pron maksamista etuuksista peritään työttömyyskassan jäsenmaksu automaattisesti.
 • Liitto ei palauta liikaa maksettua jäsenmaksua.

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen

 • Pron jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan.
 • Tämä tarkoittaa, että vuositulosi, josta vero lasketaan, pienenee jäsenmaksusi verran ja näin verosikin vähenee. Jäsenmaksusi on siten maksamaasi pienempi. 
 • Toimitamme jäsenmaksutiedot puolestasi vuosittain suoraan verottajalle ja ne näkyvät veroehdotuksessasi.

 Jäsenmaksua ei makseta:

 • sen kalenterikuukauden ajalta, jolta et koko aikana saa palkkaa etkä kassan maksamaa veronalaista etuutta
 • kertaluontoisista palvelu- ja juhlavuosipalkkioista
 • aloite- ja keksintöpalkkioista
 • syntymäpäivälahjoista
 • muista korvauksista, joita ei katsota palkkatuloksi
 • muista Kelan maksamista etuuksista tai tuista.

Ammattiliiton jäsenmaksua ei myöskään tarvitse maksaa palkattomalta ajalta: opiskelu, armeija/siviilipalvelus, sairaus/kuntoutustuki, äitiys/isyys/vanhempainloma ja hoitovapaa