Jäsenelle

ATH:n jäseneksi voivat liittyä kaikki alkoholialalla työskentelevät toimihenkilöt.


Jäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruus on 1,25 % veronalaisesta tulosta, kuitenkin vähintään 10,00 €/kk  ja enintään 42,00 €/kk/2017 ja 2018

Eläkeläisiltä peritään vuosittain palvelupakettimaksu 60 € (2017-2018).

Ansiotyöstä poissaolevia jäseniä ovat työttömät, äitiyslomalla, vanhempainvapaalla, hoitovapaalla, virkavapaalla, vuorotteluvapaalla, opintovapaalla, ulkomailla, pitkäaikaisella sairaslomalla tai jostain muusta syystä tilapäisesti ansiotyöstä poissa olevat jäsenet. Ilman ansiotuloa olevilta peritään ns. erityisjäsenmaksu 10,00 €/2017 ja 2018 kuukausittain.

Kannattajajäsenen vuotuisen jäsenmaksun päättää hallitus.

Yhteistyöjäsenet eivät maksa jäsenmaksua liitolle.

Työnantaja perii jäsenmaksun perintäsopimuksella palkanmaksun yhteydessä ja tilittää sen kuukausittain liitolle. Itse maksava jäsen suorittaa jäsenmaksun kuukausittain liitolle viitesiirroilla.

Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy jäseneltä perittävään jäsenmaksuun. Vakuutusvalvontavirasto määrää työttömyyskassan jäsenmaksun suuruuden kassan esityksen perusteella.