Janna Björkqvist on valittu varapääluottamusmieheksi

7.3.2019

Luottamusmiehet valitsivat 7.3.2019 keskuudestaan varapääluottamusmieheksi toimikaudelle 2019-2020 ketjuvalmentaja Janna Björkqvistin.

ATH onnittelee!