Pardian hallituksen kokous 6.11.2018

6.11.2018

Pardian hallituksessa työmarkkina-asioita ja edustajakokouksen valmistelua.

Pardian puheenjohtaja Niko Simola kävi läpi ajankohtaisen työmarkkinatilanteen.

Irtisanomissuojan heikennyksestä käytiin laajaa keskustelua julkisuudessa ja työmarkkinajärjestöissä. Maan hallitus lähetti 25. lokakuuta työmarkkinakeskusjärjestöille kompromissiesityksen yhteiskuntarauhan palauttamiseksi. Seuraavana päivänä puolilta päivin hallituksen esitykseen saatiin lisäperusteluja ja STTK:n hallitus – kuten muutkin pääsopijat – tekivät omat ratkaisunsa illansuussa.

STTK:n hallitus totesi, että maan hallituksen esitys antaa edellytykset järjestöllisten toimien keskeyttämiseen, ei lopettamiseen. STTK:n hallitus edellyttää, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti.

STTK:n hallituksen keskustelussa todettiin, että lopullinen arvio on mahdollista tehdä vasta kun muutosehdotuksen perustelut ovat tiedossa. Maan hallituksen esitys on STTK:n mielestä osoitus kompromissihalusta ja kyvystä hakea ratkaisua hyvin tulehtuneessa työmarkkinailmapiirissä.

STTK:n hallitus ottaa asiaan kantaa seuraavassa kokouksessaan.

Yhteistoimintalakiin tarvitaan muutoksia. Nykyisen yhteistoimintalain tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelua. Yt-laki mielletään kuitenkin lähinnä irtisanomislaiksi. Laki tulisi uudistaa kokonaan, jotta vuoropuhelu ja kehittäminen toteutuisivat työpaikoilla paremmin.

Uudistamista ehdottavat selvityshenkilöt Katarina Murto (johtaja, STTK) ja Rauno Vanhanen (OTK), jotka tekivät työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta selvityksen yt-lain muutostarpeista. He luovuttivat selvityksen työministeri Jari Lindströmille 5.11.2018. 

Selvityksessä ehdotetaan, että

  • nykyisen yt-lain työvoiman vähentämistä koskeva sääntely siirrettäisiin osaksi työsopimuslakia
  • vuoropuhelun, yrityksen toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta säädettäisiin kokonaan uusi laki. 

Ministeri on ilmoittanut, että lakiuudistusta lähdetään valmistelemaan kolmikantaisessa työryhmässä, joka asetettaneen joulukuussa. Mahdollinen lainsäädäntötyö siirtyy seuraavalle hallituskaudelle.

Virka- ja työehtosopimusasi

Neuvottelujohtaja Harri Sirén selvitti hallitukselle vuoden 2019 matkakorvausten laskentaperusteita. 

Vastaava lakimies Ari Komulainen kertoi yksityisistä aloista ja hallituksen jäsenet täydensivät katsausta.

  • Kelassa on käynnissä neuvottelut järjestelyvaraerästä ja lisäksi siellä haetaan säästökohteita 18 miljoonan euron budjettileikkauksiin
  • Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön palkkausjärjestelmästä neuvotellaan
  • Certia irtisanoo talokohtaiset työehtosopimukset ja aikoo siirtyä Paltan erityisalojen yleiseen työehtosopimukseen seuraavasta sopimuskaudesta alkaen
  • Yt-neuvotteluja on käyty VTT:llä viestintä- ja markkinointiyksikössä ja ne ovat päättyneet. Irtisanomisia tulee alkuperäisen 7 sijaan 4-5.
  • Myös Helsingin yliopistossa on kolmen prosentin toimintamäärärahan vähennyksiä tiedossa ja säästökohteita haetaan. 
  • Seminologeja koskevissa yt-neuvotteluissa eteläisellä alueella kolmen sijaan irtisanotaan kaksi, yhdelle järjestyi töitä muualta. Hollolan jakelusta ei tullut irtisanomisia.

Pardian varsinainen edustajakokous 27.11.2018

Pardian varsinainen edustajakokous pidetään ti 27.11.2018 Scandic Parkissa, Helsingissä. Hallitus hyväksyi edustajakokouksen ohjelman, esityslistan ja menettelytavat.

Seuraava kokous

Ylimäärinen hallituksen kokous on ennen edustajakokousta tiistaina 27.11.2018 klo 9.00.

Hallituksen viimeinen kokous on tiistaina 11.12.2018.

Teksti ja kuva: pardian viestintäpäällikkö Riitta Nieminen.