Mikä on Ammattiliitto Pro?

4.10.2018

Pardia-Pro yhdistymisen valmistelu etenee - Ammattiliitto Pron esittelyä kohtalaisen kokoisessa kookospähkinän kuoressa.

Kuka voi liittyä Prohon?

Pron jäseneksi ovat tervetulleita kaikki palkansaajat Pron edustamilla aloilla, asiantuntija-, esimies-, toimihenkilö- tai työntekijätehtävissä. Liittoon voi kuulua myös opiskelija tai ammatinharjoittaja.

Pro lukuina

 • Jäseniä 110 000, joista työmarkkinoilla 80 000 (tammikuu 2018).
 • Konsernin nettovarallisuus 151 miljoonaa euroa (joulukuu 2016).
 • Työllistää 146 henkilöä (tammikuu 2018).
 • Neuvottelee noin 60 työehtosopimusta.
 • Yhdistyksiä 233 (tammikuu 2018).
 • Kotipaikka Helsinki, toiminta-alueena koko Suomi.
 • Kielet: suomi ja ruotsi.
 • Poliittisesti sitoutumaton.

Pro haluaa

...parantaa jäsenten ja aloilleen kouluttautuvien:

 • toimeentuloa eri elämäntilanteissa
 • hyvinvointia
 • työssä ja vapaalla sekä
 • kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia.

...vaikuttaa yhteiskuntaan tavoitteena sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävä taloudellinen kasvu ja  työelämän hallittu muutos.

Organisaatio

Tällä hetkellä Pron edunvalvonta muodostuu neljästä sektorista: teollisuus-, finanssi-, palvelu- sekä ict- ja viestintäsektorista. Sektoreiden toiminnasta vastaa sektorijohtaja. Pardialaiset tulevat jatkossa muodostamaan viidennen sektorin.

Edunvalvonnan toimintaa tukevat edunvalvonnan ja jäsenyyden tukipalvelut, lakipalvelut sekä kansainväliset palvelut, viestintäpalvelut ja talouspalvelut.

Jäseniä ja työpaikkojen luottamushenkilöitä lähellä toimii yhdeksän aluekeskusta, jossa työskentelee sopimusala-asiamiehiä.

 • Teollisuussektori 31 987 jäsentä
 • Palvelusektori  21 950 jäsentä
 • Finanssisektori 9 040 jäsentä
 • Ict - ja viestintäsektori 10 572 jäsentä

Päätöksenteko

Edustajisto

on Ammattiliitto Pron korkein päättävä elin.

 • Vahvistaa Pron toimintalinjat, valitsee liiton puheenjohtajan ja valvoo hallituksen toimintaa.
 • Vahvistaa muun muassa liiton tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vastuuvelvollisille.
 • Päättää äänestys- ja vaalijärjestyksestä, jäsenmaksusta ja jäsenyhdistyksille palautettavasta jäsenmaksuosuudesta.
 • Jäsenet valitsevat vaaleilla
 • Pron sääntöjen mukaan edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin

Hallitus

 • Linjaa Ammattiliitto Pron toimintaa ja johtaa liittoa asioissa, jotka eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan.
 • Hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta.
 • Vastaa työehtosopimustoiminnasta ja edunvalvonnasta.
 • Päättää liiton kunkin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
 • Kutsuu koolle edustajiston kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat. Hallitus voi myös järjestää jäsenäänestyksiä.
 • Asettaa toimikaudelleen sopimusalakohtaiset neuvottelukunnat ja tarvittaessa sektorikohtaiset edunvalvontatoimikunnat.

Neuvottelukunnat

Kullakin Pron työehtosopimuksella on neuvottelukunta.

 • Jäseniä neuvottelukuntaan voivat esittää muun muassa yhdistykset. Neuvottelukunnat nimeää liiton hallitus.
 • Neuvottelukuntien jäsenet valitaan aktiivisista luottamushenkilöistä tai liiton hallinnon jäsenistä.
 • Neuvottelukunta luo ja esittää hallitukselle hyväksyttäväksi tai hylättäväksi työehtosopimustavoitteet. Samoin neuvottelukunta toimii työtaistelutoimien osalta.
 • Neuvottelukunnan sihteerinä toimii sopimusalavastaava.

 

Lähde www.proliitto.fi sekä liitteenä oleva esittykalvosarja

Liitteet