Pardian edunvalvonnan vastuualueet

3.1.2018

Palvelussuhdeasioissa jäsentä auttavat ensisijaisesti työpaikoilla toimivat henkilöstön edustajat - luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet.

Jos asiaan tarvitaan lisäapua, niin Pardian toimiston asiamiehet ja lakimiehet ovat apuna.  

Valtion ja yksityisten alojen vastuunjako 1.1.2018

Valtion hallinnonalat virastoineen

VNK ja VM: Ira Kyntäjä
TEM, LVM, YM: Teemu Kotkanoja
OM, PLM, SM: Mikko Äikäs
MMM, UM: Ari Komulainen
OKM, STM: Tapio Rissanen

Yksityiset alat

Alko: Ari Komulainen
Katsastusala: Ari Komulainen
Keinosiemennysala: Pentti Ekola
Kela: Ari Komulainen
Neuvonta-ala: Pentti Ekola
Paltan LTY-toimialat: Ari Komulainen
Yksityinen sosiaalipalveluala: Pentti Ekola
Yliopistot: Ira Kyntäjä
VR:n tekniset: Ari Komulainen

Pardian vastuuasiamiehet hallinnonaloittain ja virastoittain >>

Pardian yksityisten alojen vastuuasiamiehet >>