Aina se ei näy päällepäin

9.10.2017

Tuki- ja liikuntaelinoireet ovat yleisiä. Yli miljoona työikäistä kärsii niistä.

Tavallisimpia työikäisten vaivoja ovat selkä- ja niskakivut. Viimeisimmässä kattavassa terveystutkimuksessa selvisi, että niistä oli viimeisen kuukauden kuluessa kärsinyt joka kolmas työikäinen. Polvikipuja taas oli potenut joka neljäs. 

Oireiden hoito ja niiden huomioiminen työssä ovat tärkeitä. Pienet muutokset työn tekemisen tavoissa ja työvälineissä voivat pidentää työuria ja auttaa meitä kaikkia voimaan paremmin. Reumaliitto muistuttaa, että tuki- ja liikuntaelinoireet ja –sairaudet eivät aina näy ulospäin, mutta pienillä teoilla ja suhtautumisella on työpaikoilla suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin.

Reunaliiton uudelta sivustolta löydät tietoa tuki- ja liikuntaoireista, kertomuksia työelämästä sekä työpaikoilla käytössä olevia keinoja oireiden hoitoon ja työnteon helpottamiseen.

Kampanjassa ovat mukana muun muassa STTK ja Palkansaajajärjestö Pardia.

Reumaviikkoa vietetään 8.-15.10.

Materiaaleja liitteinä