Pardian hallituksen kokous 5.9.2017

5.9.2017

Pardian hallituksen syysistuntokausi alkoi ajankohtaisella työmarkkinatilanteella. Lisäksi käytiin lähetekeskustelu tulevan edustajakokouskauden strategiasta.

Yleinen työmarkkinatilanne

Pardian puheenjohtaja Niko Simola kertoi ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta.

Syksyllä liittokierroksen aloittavat liitot ovat neuvotelleen ensiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15. helmikuuta irtisanomat keskusjärjestösopimukset kuntoon. Vasta sen jälkeen ovat eri alojen varsinaiset liittokierrokset päässeet alkuun. Tulevasta neuvottelukierroksesta odotetaan pitkää, sillä esimerkiksi julkisen sektorin sopimukset päättyvät vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Talous on kehittynyt kaikkien ennustuslaitosten ja myös valtiovarainministeriön ennusteen mukaan hyvin. Maailman taloudessa on joitakin kysymysmerkkejä. Tulevan sopimuskierroksen palkankorotusprosentteja on vaikea arvioida. Joillakin aloilla halutaan käyttää korotusvarallisuutta myös tekstikysymyksiin, jolloin vertailu eri alojen välillä tulee olemaan vaikeaa.

Neuvottelujohtaja Harri Sirén kertoi, että STTK koordinoi omalta osaltaan kierrosta edunvalvontatoimikunnassa.

Simolan mukaan syksy on myös poliittisesti mielenkiintoinen. Maamme hallituksessa näkyy – ainakin julkisuudessa – olevan joistakin asioista pientä erimielisyyttä. Budjettiriihessä oli erilaisia näkökulmia kilpailukykysopimuksen vaikutuksen kompensaatiosta verokevennyksillä ja ns. solidaarisuusveron kohdentumisesta vuodelle 2018 ja/tai vuodelle 2019.

Vastaava lakimies Ari Komulainen kertoi, että työaikalain muutosesityksen jatkosta ei ole vielä selvyyttä. Kaikki osapuolet jättivät esitykseen eriävän mielipiteen. Mikäli kutsu käy uudelleen neuvottelupöytään, niin todennäköisesti osapuolet kuitenkin katsovat, että esitystä voitaisiin jatkotyöstää. Vuosilomalain kolmikantainen uudistustyö jatkuu ensi vuoteen.  

Virka- ja työehtosopimusasiat

Pardian jäsenjärjestöiltä pyydettiin elokuun loppuun mennessä sekä valtion että yksityisten alojen sopimustavoitteita. Niitä on saatu, mutta niitä toivotaan vielä lähetettävän Sirénille (valtio) ja Komulaiselle (yksityiset alat). Tavoitteena on käsitellä niitä seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Vuoden 2018 matkakustannusten korvauksien tasosta neuvoteltaessa käytetään ensimmäistä kertaa aineistona Tilastokeskuksen laskentapohjia valtiovarainministeriön laskennan sijaan. Laskentapohjat saadaan 23.10. käyttöön. Sirénin mukaan tämä tuskin aiheuttaa vaikutusta lopputulokseen.

Valtiolla fuusiovirastojen palkkausjärjestelmien rahoitusneuvottelut päättyivät tuloksettomina keväällä. Toistaiseksi ei ole tiedossa jatkoneuvotteluja. Valtion yhtenäisen palkkausjärjestelmän neuvottelut koko valtiokonsernille jatkuvat. Perjantaina koordinaatiossa käsitellään sisältökysymyksiä.

Muina virastokohtaisina ajankohtaisina asioina olivat Liikenneviraston palkkausjärjestelmän kehittämistyö ja Opetushallituksen palkkausjärjestelmä sekä Maistraattien kehittämishanke. Maistraattien kehittämishankkeeseen pääsopijat saavat yhden edustajan ja hän on meidän Sari Jokikallas, JHL ja Juko nimeävät varajäsenen.

Sote- ja maakuntauudistuksessa siirtyy työntekijöitä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tämä vaikuttaa myös julkisen ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmien rahoitukseen. Eläkejärjestelmien välille tulee määräajaksi siirtymämaksujärjestely, jonka tarkoituksena on lieventää siirtymisten vaikutuksia työeläkejärjestelmien rahoitukseen. Käytännössä järjestely tarkoittaa sitä, että siirtymämaksua maksetaan työntekijöistä, jotka siirtyvät sote-uudistuksen vuoksi toisen eläkejärjestelmän piiriin.

Lähiaikoina työnsä aloittaa uusi työryhmä, joka selvittää yksityisen ja kunnallisen eläkejärjestelmien yhdistämismahdollisuuksia. Aikataulu on 30.6.2018.

Pardian yksityisillä aloilla on aloitettu valmistautuminen neuvottelukierrokseen ja joillakin aloilla on jo painetta allakoida neuvotteluajankohtia. Ensimmäisinä neuvottelupöytään käy neuvonta-ala ja seminologit.

TAY-Palveluissa alkaa palkkausjärjestelmän kehittämistyö syyskuussa ja tavoitteena on uusi palkkausjärjestelmä.  

Edustajakokous 31.10.–1.11.

Hallitus kävi lähetekeskustelun Pardian strategiasta ja toiminnan painopisteistä vuosille 2017–2021sekä toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018. Toimisto muokkaa luonnosta keskustelun pohjalta ja lähettää sen hallituksen jäsenille viikon 37 loppupuolella kommentoitavaksi. Kommenttien pohjalta tehdään esitys varsinaiseksi asiakirjaksi, joka käsitellään 3.10. hallituksen kokouksessa.

Hallitus keskusteli tulevan edustajakokouksen juoksutuksesta. Ensimmäisenä päivänä olisi seminaariosuus ja päätösasioina vuosikertomus, tilinpäätös ja valinnat sekä iltatilaisuus kutsuvieraille. Toisena päivänä olisi ajankohtainen työmarkkinatilanne ja strategia, talousarvio ja muut sääntömääräiset asiat.  

Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous on tiistaina 3.10.2017 klo 9.00. Kokouksessa käsitellään edustajakokoukseen menevät asiat.

 

Teksti ja kuva: Pardian viestintäpäällikkö Riitta Nieminen.