Kannanotot ja lausunnot

Uutisia

Lausunto työllistymistä edistävästä moniammattillisesta yhteispalvelusta

18.6.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi työllistymistä edistävästä moniammattilaisesta yhteispalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n lausunto hallituksen esityksestä Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 33/2013

13.6.

Pardia on lausunut eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle Luonnonvarakeskuksen lainsäädäntöesityksestä.

Kannanotto laista Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

6.6.

JUKOn, PARDIAn ja YTN:n yhteinen kannanotto eduskunnan talousvaliokunnalle asiantuntijakuulemiseen hallituksen esityksestä laiksi Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lausunto kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisverkon uudistamisesta

22.5.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisverkon uudistamista ja uudistamisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän raportista.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö-hankkeen jatkolinjaus

20.5.

Pardia lähestyi hallituksen ns. kvintettiä eli hallitusryhmien puheenjohtajajia jatkolinjausasioissa 12.5. lähettämällään kirjeellä.

Lausunto hallituksen esitykseksi laista Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamiseksi

19.5.

Palkansaajajärjestö Pardia ry esittää lausuntonaan seuraavaa

Lausunto valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015–2018

13.5.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi valtiontalouden tasapainottaminen sekä valtionvelan kääntäminen selkeään laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Palkansaajat ovat osaltaan työllisyys- ja kasvusopimuksen solmimisella osallistuneet kestävyysvajeen supistamiseen.

Lausunto hallituksen esityksestä elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta annetun lain muuttamisesta

13.5.

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt 28.04.2014 asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä (HE 43/2014 vp), joka koskee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta annetun lain (910/2009) muuttamisesta.

Pardian lausunto aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista

13.5.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa VM033:00/2013 3.4.2014 aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista.

Lausunto aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamisprojektin väliraportista

2.5.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 14.4.2014 lausuntoa aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamista valmistelleen työryhmän väliraportista (lausuntopyyntö VM112:00/2013).

Poimintoja vuodelta 2014.