Kannanotot ja lausunnot

Kommentteja hallituksen lakiesitysluonnokseen koskien lääke-, sairaanhoito- ja matkakorvausmenoja

12.10.

Palkansaajajärjestö Pardian kommentteja luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuksen lääke-, sairaanhoito- ja matkakorvausmenojen saavuttamiseksi tarvittavista lainmuutoksista.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta

28.9.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta (luonnos) sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta (luonnos).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

7.4.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 4.3.2015 TEM/297/03.01.02/2015 lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta esittelymuistioineen.

Lausunto metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä

5.2.

STTK on pyytänyt Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä lausuntoa HE-luonnoksesta metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Arvio kehyspäätöksen resursseista vuosina 2015–2018

23.1.

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle.

Lausunto valtioneuvoston ohjesäännön ja valtioneuvoksen kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksesta.

22.1.

Lausuntopyynnön kohteena olevat muutosehdotukset liittyvät keskushallinnon uudistamishankkeeseen (KEHU) sisältyvään valtioneuvoston yhteisen hallintoyksikön (VNHY) perustamiseen

Kannanotto ELY-keskusten toimintamäärärahojen säästökeinoista

19.1.

Kannanotto on lähettetty muun muassa elinkeino- ja työministereille.

Poimintoja vuodelta 2015.