Kannanotot ja lausunnot

Uutisia

Pardian lausunto hallituksen esityksestä elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta annetun lain muuttamisesta

15.4.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 01.04.2014 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksestä , joka koskee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta annetun lain (910/2009) muuttamisesta.

Lausunto: Valtiohallinnon toimintojen vuokraus senaattikiinteistöltä

26.3.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on pyytänyt Palkansaajajärjestö Pardialta lausuntoa valtionhallinnon toimitilojen vuokrauksesta Senaatti-kiinteistöltä, erityisesti tilanteista, joissa toimitilakustannusten kasvu ja tyhjistä tiloista maksettavat vuokrat olisivat syynä siihen, että virastot joutuvat vähentämään henkilöstöä.

Lausunto valtion toimitilastrategiasta

24.3.

Palkansaajajärjestö Pardia ry. on tutustunut työryhmän ehdotukseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Lausunto valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

3.3.

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n lausunto valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Pardian lausunto hallintolain muuttamisesta

28.2.

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi hallintolain muuttamisesta (HE 50/2013)

Lausunto tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

10.1.

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä.

Poimintoja vuodelta 2014.