Kannanotot ja lausunnot

Arvio kehyspäätöksen resursseista vuosina 2015–2018

23.1.

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle.

Lausunto valtioneuvoston ohjesäännön ja valtioneuvoksen kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksesta.

22.1.

Lausuntopyynnön kohteena olevat muutosehdotukset liittyvät keskushallinnon uudistamishankkeeseen (KEHU) sisältyvään valtioneuvoston yhteisen hallintoyksikön (VNHY) perustamiseen

Kannanotto ELY-keskusten toimintamäärärahojen säästökeinoista

19.1.

Kannanotto on lähettetty muun muassa elinkeino- ja työministereille.

Poimintoja vuodelta 2015.