Kannanotot ja lausunnot

Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

26.5.

Pardian on antanut STTK:lle kommentit lakiesitykseen.

Pardian lausunto julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttaminen

26.5.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 1.4.2016 VM035:00/2016 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta.

Lausunto hallintovaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2017-2020

10.5.

Pardia esittää hallintovaliokunnalle useampikohtaisen listauksen asiasta.

Kotikuntalain ja väestotietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain muuttaminen

14.3.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 12.2.2016 VM/239/03.01.00/2016 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotikuntalain ja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta.

Lausunto Uudenmaan maistraatin Vantaan ja Lohjan yksiköiden lakkauttamisesta

24.2.

Pyydettynä lausuntonaan Palkansaajajärjestö Pardia ry lausuu seuraavaa esityksistä Uudenmaan maistraatin Vantaan ja Lohjan yksikköjen lakkauttamiseksi.

Lausunto Pohjois-Suomen maistraatin Pudasjärven yksiköiden lakkauttamisesta

24.2.

Pyydettynä lausuntonaan Palkansaajajärjestö Pardia ry lausuu seuraavaa esityksistä Pohjois-Suomen maistraatin Pudasjärven yksikön lakkauttamiseksi. Pohjois-Suomen maistraatti on tehnyt valtiovarainministeriölle esityksen em. yksikön lakkauttamisesta aikaisintaan 1.10.2016 alkaen.

Pardian puheenvuoro aluehallinnon selvitystyön kuulemistilaisuudessa

14.1.

Pardia otti kantaa aluehallintouudistukseen 13.1 pidetyssä tilaisuudessa säätytalolla.

Lausunto sähköisen asioinnin tukipalveluista

8.1.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 25.11.2015 (VM140:00/2013 2446/03.01.00/2015) lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Poimintoja vuodelta 2016.